Vindt u het als werkgever belangrijk dat uw medewerkers op een gezonde manier hun werk doen? Dat zij goed in hun vel zitten en met veel plezier komen werken? Deze ingrediënten dragen bij om uitval uit het arbeidsproces door ziekte of gebrek aan motivatie te voorkomen.

Coaching en counseling zijn effectieve methoden om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan liggen in de werksfeer, maar ook in de privé situatie. Kortdurende oplossingsgerichte begeleiding van uw medewerkers is dan essentieel bij het terugdringen van o.a. ziekteverzuim. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een preventief coach- en counseltraject.

Als coach ondersteun en begeleid ik uw personeel bij situaties in het werk die als ongewenst, ongemakkelijk of onprettig worden ervaren. Ik help uw medewerkers om de situatie waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leer hen beter omgaan met de zaken waar zij tegenaan lopen. Mijn arbeidsethiek: “No nonsense met een hart”.

Coaching en counseling kan onder meer worden ingezet bij de volgende situaties:
- Gebrek aan motivatie
- Problemen in de privésfeer die van invloed zijn op het werk
- Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie op de werkvloer
- Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
- Aanpassingsproblemen bij functie- en/of organisatieveranderingen
- Overspannenheid, burnout en stress
- Moeilijkheden met re-integratie